Pravila korištenja

 
 

1. Prava korištenja i upotreba sadržaja

1.1 Media-portal "otvorena tv" isključivo naplaćuje najam IPTV prijemnika i prenos podataka od servera do klijenta za korištenje istih.
1.2 Prenešeni tonski i video sadržaj su isključivo zaštićeni autorskim pravom njihovih emitera iz kojih "otvorena tv" ne ostvaruje komercijalni profit.

1.3 Media-portal "otvorena tv" svim posetiocima u nameri da se registruju na naš portal kako bi zakupili našu uslugu osigurava korištenje tekstualnih, foto, video i audio sadržaja. Korištenjem bilo kojeg dela portala i svih njegovih delova automatski prihvatate sva aktuelna pravila korištenja. Korisnici su dužni redovno čitati pravila korištenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korištenjem media-portala "otvorena tv" ili bilo kojeg njegovog dela, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korištenja, te da su ih razumeli u celosti. Niti jedan dio portala ne sme se koristiti u nezakonite svrhe niti za promovisanje istih.


1.4 Media-portal "otvorena tv" sastoji se od vlastitih sadržaja, prenesenih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, te linkova na vanjske stranice.
1.5 Sve sadržaje sa media-portala "otvorena tv" koristite na vlastitu odgovornost i ne možemo se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.
1.6 Pristup media-portalu "otvorena tv" i svim njegovim sadržajima dozvoljen je osobama bilo koje dobi, osim ako je naznačeno drugačije.
1.7 Oznaka 18+ (UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ) na pojedinim tekstovima označava da je korištenje sadržaja dozvoljeno isključivo osobama starijim od 18 godina.


2. Zaštita privatnosti

2.1 Media-portal "otvorena tv" štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri.
2.2 Media-portal "otvorena tv" se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika, isključivo za evidenciju korisnika usluge, te za slanje opreme kupcu. Stoga privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani.
2.3 Media-portal "otvorena tv" može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobijene tokom korištenja portala (isključivo podaci o računaru i podaci o internet provideru) ili podatke unešene u postupku registracije. Ove podatke "otvorena tv" koristi kako bi imala informacije o korisnicima koji ga koriste, te na taj način poboljšala stranicu i njene sadržaje dodatno usmerila i prilagodila publici koja je posećuje. Na temelju tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom.


3. Autorska prava

3.1 Media-portal "otvorena tv" polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, dizajnerske, foto, audio i video materijale). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.
3.2 Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.


4. Linkovi na vanjske stranice 

4.1 Media-portal "otvorena tv" sadrži linkove na web stranice izvan vlastitog portala. 
4.2 Linkove objavljujemo u dobroj nameri i ne možemo se smatrati odgovornim za sadržaje izvan portala.


5. Reklamne poruke

5.1 Media-portal "otvorena tv" svojim korisnicima može povremeno poslati obavesti i reklamne ponude.


6. Ne korištenje zakupljene usluge

6.1 Pri ponovnoj aktivaciji servisa koji korisnik nije koristio duže od 1 meseca nakon isteka zakupljene usluge, neophodno je pokriti troškove ponovne aktivacije kako bi se usluga ponovo aktivirala.


7. Promjena pravila

7.1 Media-portal "otvorena tv" zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modificira pravila. O važnim promenama i dopunama možemo obavestiti korisnike putem maila ili objavljivanjem na portalu.


8. Povratak novca i opreme

8.1 Otvorena TV zadržava pravo odbiti povrat novca ili ponuditi samo zamenu u slučaju kvara opreme kupljene kod otvorene tv samo u slučaju da nije sam prouzrokovao štetu na opremi. Pri zameni opreme kupac je dužan da dostavi uređaj sa svom pratećom "originalnom" opremom s čim također snosi troškove dostave uređaja.
8.2 Otvorena TV zadržava pravo odbiti povrat novca storniranjem uplaćenog iznosa sa strane kupca koji želi stornirati uplatu nakon što je ista prispjela na račun Otvorene TV.
8.3 Otvorena TV zadržava pravo odbiti povrat novca pri pretplaćenim iznosom usluge ili pri neopravdanom storniranju uplaćene usluge od strane kupca, za koju je ovlaštena da odredi i naplati naknadu za obradu i nastale troškove.
8.4 Otvorena TV zadržava pravo da prekine emitovanje programa korisniku ukoliko isti izrazi poruke uvredljivog sadržaja bilo kojeg tipa kao i sve vrste nasilnog, pretećeg ili vulgarnog izražavanja u šta spada nacionalizam i govor mržnje. U ovom slučaju korisnik nema pravo na povrat uplaćenog novca ili bilo kakvu nadoknadu, odriče se istog kao i naknade bilo kojeg oblika.
8.5 Pretplatnici koji dobiju uređaj besplatno, nakon prestanka korištenja usluge dužni su da kompletnu opremu vrate vlasniku tj. Otvorena TV. Što znači, da Otvorena TV besplatne uređaje daje u najam.
8.6 Za zakupljeni period ili period korištenja od najmanje godinu dana, korisnik nije obavezan vratiti uređaj i opremu, što znači da isti postaje vlasništvo korisnika odnosno unajmljivača.
8.7 Otvorena TV generalno ne izvršava povratak uplaćenog novca ili naknade bilo kojeg oblika, osim u specijalnom slučaju samo u dogovoru sa navedenom Otvorena TV. Ukoliko se Otvorena TV suglasi o povratu novca u tom slučaju akcijske ponude, troškovi transporta, aktivacije, transakcija i vremena korištenja do dana u kojem dogovor stupa na snagu ne spadaju u povrat novca korisniku. 
8.8 Ukoliko se Otvorena TV suglasi sa Pretplatnikom da isti vrati opremu uz povrat sredstava definisanoj u tački 8.5, isti je dužan da vrati svu dostavljenu opremu sa uređajem i to u funkcionalnom stanju bez oštećenja kako softverski tako i hardverski, u suprotnom Otvorena TV će naplatiti nastalu štetu uređaja i opreme.


9. Zloupotreba usluge / opreme

9.1 Prouzrokovana šteta, zloupotreba ili manipulacija "hardvera ili softvera" sa strane korisnika, koja je učinjena na uređaju ili opremi kupljenoj kod Otvorene TV ili na drugom mestu, Otvorena TV zadržava pravo odbiti povrat novca ili zamenu opreme.
9.2 Otvorena TV zadržava pravo naplatiti dodatne usluge kao što su popravci i vršenje servisa nastale zbog manipulacije, neovlaštenog ili nenamjenskog korištenje uređaja i opreme sa strane korisnika.

 
10. Ograničenje od odgovornosti

10.1 Otvorena TV se ne smatra odgovornom za sadržaj programa emitovanih na koje se Pretplatnik pretplaćuje, kao ni za prekid određenih programskih sadržaja, izmenu, poremećaj, definitivni i privremeni prekid, te za bilo kakvo zakašnjenje.
10.2 Cene servisa ne sadrže bilo kakav oblik tehničke podrške, instalacije usluge kod korisnika otvorene tv.  
10.3 Kupac tj. korisnik je obavezan sam obezbediti opremu potrebnu za priključenje i spajanje uređaja na tv prijemnik, elektro i internet mrežu. 
10.4 Otvorena TV ne preuzima odgovornost za bilo kakvu nastalu štetu trećim licima, kompanijama kao i štete nastale neadekvatnom i ne stručnom instalacijom uređaja.
10.5 Otvorena TV ne snosi odgovornost u slučaju smetnji tokom korištenja, ažuriranja, instalacije ili nedostatka funkcija zbog nekompatibilnosti, te samim tim ne vrši povrat novca.
10.6 Zastupnici i distributeri otvorene tv ne snose nikakvu odgovornost za prenos, kvalitet i dostupnost servisa kao i bilo kakvu garanciju u koju se takodjer podrazumeva kompletan hardver.
10.7 Otvorena TV ne garantuje Pretplatniku da vlasnik programa neće prestati sa emitovanjem programa, ni da usluga koja pristupa servisu je bez grešaka. 
10.8 Otvorena TV ne snosni odgovornost ili garanciju za neometano funkcionisanje servisa ili nedostatak funkcija isključivo prouzrokovanim operativnim sistemom tv prijemnika kao što je ne funkcionisanje aplikacija ili nedostatak funkcija na istima. Korisnik sam snosi ogovornost za instalaciju, ažuriranje kao i korištenje servisa.
10.9 Pretplatnik prihvata mogućnost da se desi prekid određenog programa ili ne bude dostupan, a takvi prekidi i/ili raspoloživost kanala ne daje korisniku nikakvo pravo na povraćaj ili kompenzaciju bilo kojeg oblika.
10.10 Otvorena TV nije odgovorna za poteškoću bilo kojeg oblika prijema signala vezanu uz mesto i uslove prijema, kao kvalitet protoka interneta od korisnika usluge, odnosno nezadovoljavajucu brzinu interneta ili uz upotrebu neadekvatne opreme kod korisnika, svaku lošu instalaciju, loše funkcionisanje, neovlašćeni servis kupljene opreme, kao i mogućnost uticaja više sile bilo koje vrste.
10.11 Otvorena TV ne preuzima odgovornost za zakašnjenja isporuke koju je prvenstveno odgovorna kurirska služba, s tim je kupac dužan sam da se informiše kod istih.
10.12 Otvorena TV nije odgovona u slučaju gubitka pošiljke, sa samim tim je kupac dužan da podnese nalog kurirskoj službi za potragu pošiljke.
10.13 Prilikom ne preuzimanja pošiljke sa strane kupca, isti je dužan preuzeti nastale troškove u slučaju povratka pošiljke pošiljaocu, kao i troškove ponovnog slanja.

 

11. Akcijske ponude
11.1 Kršenjem direktiva korištenja ili manipulacije uređaja "hardvera ili sofvera" sa strane korisnika, Otvorena TV zadržava pravo da obustavi pružanje usluge kupljene po akcijskim tarifama. Ukoliko Otvorena TV pruži mogućnost daljnjeg pružanja usluge kupcu, isti ima mogućnost korištenja usluge po regularnim tarifama.
11.2 Kupovinom uređaja u akcijskoj ponudi manje od 12 mjeseci, uređaj se dostavlja korisniku na korištenje tj. najam uređaja, što znači da uređaj i dalje stoji pod vlasništvom Otvorene TV. Ukoliko je korisnik koristio uređaj i opremu duže od 12 mjeseci kupljenoj u akcijskoj ponudi, isti postaje vlasništvo korisnika.

12. Korištenje usluge na vlastitim uređajima
12.1 Kupac odnosno korisnik se slaže sa svim pravilima korištenja prilikom kupovine usluge za vlastiti uređaj/e.
12.2 Za korištenje usluge na vlastitom uređaju, kupac odnosno korisnik je dužan da uređaj programira sa odgovarajućom verzijom softvera od Otvorene TV kako bi uopće koristio uslugu.
12.3 Nakon programiranja uređaja sa strane Kupca odnosno korisnika, određene postavke u sistemu bivaju zaključane i više nisu dostupne kao na originalnoj tj. fabričkoj verziji softvera, s čim se korisnik također slaže prilikom narudžbe tj. kupovine usluge. 
12.4 Korisnik odnosno kupac vrši programiranje uređaja na vlastitu na odgovornost, s čim Otvorena TV ne snosi bilo kakvu odgovornost. 
12.5 Svako preprogramiranje tj. vraćanje softvera uređaja korisnika u slučaju odustanja od usluge se obračunava po cijeni tj. tarifi za servisiranje.


13. Najam uređaja i opreme

13.1 Kupac odnosno korisnik se slaže da ukoliko zakupi uslugu sa set top box-om koji uzima na najam da isti mora vratiti u slučaju prekida korištenja usluge sa kompletnom opremom najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka odnosno prekida korištenja usluge u protivnom je dužan da plati regularnu cijenu set top box-a.
13.2 Ukoliko kupac odnosno korisnik nakon isteka odnosno prekida korištenja usluge vrati uređaj u neispravnom stanju ili bez opreme koju je dobio/la na korištenje, Otvorena TV zadržava pravo naplatiti nastalu štetu na uređaju ili nedostatku opreme po cijeni box-a i opreme ukoliko se ustanovi da je uzrok kvara na uređaju i opremi uzrokovano od strane kupca odnosna korisnika.
13.3 Korisnik je dužan da obavjesti vlasnika uređaja i opreme tj. Otvorenu TV prije povrata set top box-a i opreme.
13.4 Prilikom povrata opreme Otvorenoj kupac odnosno korisnik preuzima troškove povrata uređaja i opreme tj. troškove dostave.
13.5 Prilikom naručivanja usluge putem web sajta korisnik je dužan da potvrdi pravila korištenja Otvorene TV s čim se u potpunosti slaže sa svim navedenim pravilima korištenja, u suprotnom ne prihavatanjem pravila korištenja Otvorene TV nije moguće zakupiti odnosno naručiti uslugu.
13.6 Uslov minimalnog korištenja najma set top box-a je 12 mjeseci.
13.7 Ukoliko korisnik želi da zadrži set top box isti može kupiti putem web sajta Otvorene TV po cijeni koja je navedena.